Bygg-och anläggningsprogrammet

Bygg-och anläggning 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 1, såsom arbetsplanering och organisering, lagar och bestämmelser, yrkeskategorier, ritningsläsning, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och ergonomi, byggprocessen och entreprenadformer, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Bygg-och anläggning 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 2, såsom yrkeskategorier, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och hälsa, hållbar utveckling, resursanvändning, materialegenskaper, planering och riskbedömning, lagar och branschregler, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Husbyggnadsprocessen

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnadsprocessen, såsom husbyggnadsmaterial och deras egenskaper, verktyg och maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar, entreprenörskap och företagande, säkerhet i arbetet, branschkrav och yrkeskultur, kvalitetssäkring och arbetsplanering, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Husbyggnad 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 1, såsom byggmetoder, byggnadskonstruktioner, husbyggnadsmaterial, verktyg och maskiner, lagar och bestämmelser, arbetsmiljö, hållbart byggande och resursanvändning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Husbyggnad 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 2, såsom metoder för utsättning, olika metoder och byggnadskonstruktioner, husbyggnadsmaterial, verktyg och maskiner, lagar och bestämmelser, arbetsmiljö, hållbart byggande och resursanvändning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Husbyggnad 3 – ombyggnad

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 3 – ombyggnad, såsom metoder för rivning och återuppbyggnad, tidsepokers påverkan av arkitektur i samhället, metoder för ombyggnadsarbeten, äldre byggmaterial och hälsorisker, hållbart byggande och metoder för att göra riskbedömningar, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Måleriprocessen

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen, såsom material, verktyg, maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar, arbetsmiljö och ergonomi, måleribranschens krav och roll för hållbar utveckling, måleribranschens arbetsprocesser, byggnadsstilar och dekorativa måleritekniker, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Måleri 1-5

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kurserna Måleri 1-5, såsom material, verktyg, maskiner, målning, färglära, väggbeklädnader, under-och färdigbehandlingar, arbetsbeskrivningar, utförandekrav, dokumentation och arbetsmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

 

Entreprenörskap Måleri

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt måleriperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Entreprenörskap BYGG

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt byggperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

 

Trä 1-3

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kurserna Trä 1–3, såsom stommar, beklädnad, montage, verktyg, trämaterialets förädlingsprocess och egenskaper, listverk, isoleringsmaterial, vindskydd och diffusion, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»