El-och energiprogrammet

Elektromekanik

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elektromekanik såsom elarbete, verkstadsarbete, ritningsläsning, fästteknik, elsäkerhet, handverktyg, egenkontroll, kvalitetskrav, arbetsmiljö och säkerhet, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Mekatronik 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Mekatronik 1 såsom mät-och ritteknik, mekaniska begrepp, logiska funktioner, programmering av styrenheter, mekatroniska system och elmekaniskt arbete, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Praktisk ellära

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Praktisk ellära, såsom elsäkerhet, elektriska storheter, mätinstrument, likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion, elsystemets uppbyggnad, skyddsledarens funktion, elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan, symmetriska och osymmetriska belastningar, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Elkraftteknik

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elkraftteknik, såsom anslutning av apparatur och utrustning, elmotorer, montering, kopplingsutrustningar, förläggning av ledningar, ritning och schemaläsning, föreskrifter och standarder, elkvalitet, elmätning, personligt skydd och materials egenskaper, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Elinstallationer

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elinstallationer, såsom lagar och regler, arbetsmiljö, ergonomi, elsäkerhet, elmaterial, kraft-och belysningsanläggningar, dokumentation, bygg-och installationsprocessen, installationer, felsökning och UPS-system, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Energiteknik 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Energiteknik 1, såsom energisystem, energianvändning, energiproduktion, energi- och processkännedom, energikällor, arbetsmiljö och säkerhet, utrustning och verktyg, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Se del av boken i webbformat…»

Entreprenörskap EL

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt el-och energiperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»