Hantverksprogrammet

Entrepenörskap

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt frisörperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Hantverk – Introduktion

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Hantverk
Introduktion, såsom yrkesutövande, material och verktyg, produkt- och
materialkunskap, färg och form, fackspråk, underhåll och skötsel av maskiner
och verktyg, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara
Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Frisör

Släpps vårterminen 2023.

Tradition och utveckling

Släpps vårterminen 2023.

Material och miljö

Släpps vårterminen 2023.