Hantverksprogrammet

Entrepenörskap

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt frisörperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Hantverk – Introduktion

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Hantverk
Introduktion, såsom yrkesutövande, material och verktyg, produkt- och
materialkunskap, färg och form, fackspråk, underhåll och skötsel av maskiner
och verktyg, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara
Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Frisör 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Frisör 1, såsom
designtekniker, terminologi, hårvårds- och stylingprodukter, fackspråk,
digitala tekniker, utvärdering, maskiner och verktyg, färg-, form-, design-
och proportionslära, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska
klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Material och miljö

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Material och miljö, såsom material och produkters uppbyggnad och egenskaper, material och produkters funktion och användningsområden, återvinning av material och produkter, vård och skötsel av material, arbetsmiljö och el- och brandsäkerhet, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Tradition och utveckling

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Tradition och utveckling, såsom hantverksområdets historia och tradition, utbildningssystemet, yrkesprov, fack- och branschorganisationer, kultur- och stilhistoria, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»