Några av våra kunder

”För att kunna hålla den kvalité på undervisningen som vi önskar ser vi det som nödvändigt att använda oss av BokGyms böcker. Böckerna underlättar undervisningen för oss lärare och ger eleverna chans att nå högre nivåer i sitt eget lärande, vilket i sin tur kan ge dem bättre betyg”.

Jan-Ove Förare, Järfälla Gymnsasium, Jakobsberg.

”Vi har länge letat efter utbildningsmaterial där samtliga lärare kan känna igen sig. Vi ser styrkan i att ha ett material som tar ett helhetsgrepp och som innehåller det centrala innehållet och riktar sig mot examensmålen”.

Bent Nielsen, Universitetsholmens Gymnasium, Malmö.

”Böckerna från BokGym underlättar vår undervisning och hjälper eleverna till att nå målen i deras kurser. Framförallt lyckas vi med detta eftersom böckerna följer Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav”.

Amanda Blank, Praktiska Gymnasiet, Falun.

”För att hålla en hög kvalité på den teoretiska undervisningen använder vi BokGyms böcker eftersom böckerna är specialanpassade för att användas på VVS-och Fastighetsprogrammet. Vi har verkligen goda erfarenheter av böckerna och märker att eleverna har lätt att ta till sig av innehållet”.

Gustav Sjölund, Praktiska Gymnasiet, Sundsvall.

”För att hålla den höga kvalité som vi på Praktiska Gymnasiet vill göra så använder vi Bokgyms böcker. Böckerna är de enda som följer det centrala innehållet i detalj, och det är något vi på Praktiska Gymnasiet är noggranna med att följa i den teoretiska undervisningen. Vi har verkligen goda erfarenheter av böckerna och de hjälper lärarna i den dagliga undervisningen, men framförallt stödjer böckerna eleverna till att nå goda resultat i sin utbildning”.

Linus Wulff, Praktisk Gymnasiet, Malmö.

”Eftersom vi alltid vill ligga i framkant när det gäller kvalité använder vi den senaste och bästa kurslitteraturen. Det gör att undervisningen underlättas och att eleverna kan nå sin maximala inlärningsförmåga, och därmed nå goda betygsnivåer utifrån sin egen kapacitet”.

PO Zackrisson, Teknikgymnasiet, Norrtälje.