Vår kurslitteratur

Värmelära

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Värmelära såsom energiberäkningar, dimensionering, energianvändning, produktinformation, systemritningar och bygglagstiftning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Entreprenadteknik

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenadteknik såsom byggprocessen, entreprenadformer, underhållsinstruktioner, ritningshantering och bygglagstiftning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Systemuppbyggnad

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Systemuppbyggnad såsom installationssystemens uppbyggnad, flödesscheman, driftkort, användarmanualer, hur apparater och komponenter samverkar, flöden tryck och temperatur i olika system, skötsel av system, installationsregler, bygglagstiftning och arbetsmiljöregler, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Injusteringsteknik

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Injusteringsteknik såsom reglerteknik, pumpteknik,
mätmetoder och mätinstrument, förbränningsanalys, enheter och storheter, idrifttagning av reglerkretsar,
installationsregler och bygglagstiftning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Värmeteknik 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Värmeteknik 1 såsom anläggningar, kyl- och värmesystem, material, hantverksteknik, fogningsteknik, montering, måttsättning, planering och organisering, kontroller och dokumentation, ritningar, ergonomi och arbetsmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 349 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Värmeteknik 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Värmeteknik 2 såsom anläggningar, kyl-och värmesystem, material, delsystem för värmedistribution, fogningsteknik, montering, måttsättning, planering och organisering, kontroller och dokumentation, ritningar, ergonomi och arbetsmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 349 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Sanitetsteknik 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Sanitetsteknik 1 såsom vattnets kretslopp, kommunala och enskilda anläggningar, material och korrosionsskydd, montering, måttsättning, arbetsplanering, ritningar, bygglagstiftning, ergonomi och arbetsmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 349 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Sanitetsteknik 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Sanitetsteknik 2 såsom tryckhållning, avloppssystem, avloppsrör, material och korrosionsskydd, montering, måttsättning, arbetsplanering, ritningar, bygglagstiftning, ergonomi och arbetsmiljö, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 349 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Verktygs- och materialhantering

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Verktygs- och materialhantering såsom verktyg, maskiner och material, montering och montageritningar, bestämmelser och standarder, ergonomi och arbetsmiljö, kvalitetskontroll och egenkontroll, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»