Naturbruk

Naturbruk

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Naturbruk, såsom naturbrukets historiska utveckling, naturbrukets yrkesområden, naturens biologiska mångfald, naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, miljöhänsyn och hållbar utveckling, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor, lagar och bestämmelser, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Entreprenörskap

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt naturbruksperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Biologi 1

Släpps preliminärt augusti 2021

Djuren i naturbruket

Släpps preliminärt HT 2021

Djurens biologi

Släpps preliminärt VT 2022

Djurhållning

Släpps preliminärt VT 2022