Om BokGym

BokGym är ett svenskt bokförlag som grundades år 2011. Förlaget producerar och säljer läromedel för den svenska skolan i allmänhet och för gymnasieskolan i synnerhet. BokGym arbetar kontinuerligt i samverkan med företrädare för skolan och yrkesverksamma, vilket gör att bokförlaget når goda resultat för att skapa ändamålsenliga läromedel.

Om kurslitteraturen

Kurslitteraturen vänder sig i första hand till elever i den svenska gymnasieskolan. Böckerna detaljbehandlar alla centrala delarna i respektive kurs. I böckerna finns rikligt med kunskapskontroller och övningsuppgifter, och böckerna kan också användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom aktuellt yrkesområde.

Böckerna kan köpas och läsas som ett komplett paket, men också som enskild litteratur för fristående kurser. Detta möjliggörs för att de delar av centrala innehållet som är identiskt i yrkesprogrammens olika kurser finns med i alla aktuella böcker. Det här gör att enskilda böcker kan användas som ett komplett verktyg i en enskild kurs, men möjligheten finns också (om komplett paket köps) att undanta de delar av det centrala innehållet som eleven eventuellt läst in i en tidigare kurs. För de elever som läser hela programmet rekommenderar vi alltid att repetera den del av det centrala innehållet som är identiskt i de olika kurserna. Detta för att ge eleven bästa förutsättningar för inlärning och ökad kunskap.

Affärsidé

Vi författar och utvecklar framtidens kurslitteratur för den svenska skolan genom vår höga kompetens och vår ständiga vilja till att förbättra lärandet inom den svenska skolan.