Restaurang-och livsmedelsprogrammet

Branschkunskap

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, såsom yrkesområdets olika branscher, grundläggande arbetsuppgifter, metoder, material, utrustning, måltiden som helhet, alkoholens effekter, arbetsmiljö, rengöring och lagar, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Service och bemötande 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Service och bemötande 1, såsom bemötande, kommunikation, kroppsspråk, gästers behov, klagomål, produktkännedom, marknadsföring, presentationsteknik och skyltning, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Hygien

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Hygien, såsom mikroorganismer, livsmedelshantering, livsmedelsinfektioner, lagar och bestämmelser, rengöring och personlig hygien, egna och offentliga kontroller, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Livsmedels- & näringskunskap 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Livsmedels- och näringskunskap 1, såsom näringsämnen, råvaror, livsmedelshantering, näringsberäkningar, kostsituationen i Sverige och övriga världen, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»

Servering 1

Släpps preliminärt HT 2022

Matlagning 1

Släpps preliminärt VT 2023

Mat och dryck i kombination

Släpps preliminärt HT 2023

Entreprenörskap

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenörskap. Bokens uppbyggnad och innehåll är identiskt med boken Entreprenörskap (ISBN: 978-91-984974-1-0), utöver att det finns avsnitt i varje kapitel som tar upp entreprenörskap ur ett specifikt restaurang- och livsmedelsperspektiv. Boken tar bland annat upp entreprenörskapets betydelse för företag och samhälle, ledarskap och grupprocesser, ekonomisk planering, idéutvecklingsprocesser, projektmetodik, marknadsföring, mötesteknik och presentationsteknik, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

 

Se del av boken i webbformat…»